Chính sách bảo mật

 • TOP
 • >
 • Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Thông tin nhận từ khách hàng

Công ty chúng tôi sẽ nhận từ khách hàng những thông tin dưới đây:

 • Tên (bao gồm biệt hiệu và bút danh)
 • Nghề nghiệp, quá trình làm việc, trình độ học vấn
 • Địa chỉ email
 • Số điện thoại
 • Địa chủ
 • ID đã được khách hàng sử dụng cho các dịch vụ khác và khách hàng đã đồng ý liên kết thông tin một cách công khai với chế độ cài đặt thông tin cá nhân của các dịch vụ đó.

Mục đích sử dụng thông tin khách hang

Công ty chúng tôi sẽ sử dụng thông tin nhận được từ khách hàng cho các mục đích sau:

 • Tiếp nhận đăng ký liên quan đến dịch vụ của chúng tôi, xác minh danh tính của khách hàng.
 • Quản lý lịch sử sử dụng của khách hàng với dịch vụ của chúng tôi.
 • Phân tích lịch sử hành vi của khách hàng với các dịch vụ của chúng tôi, giúp duy trì và cải thiện dịch vụ của chúng tôi.
 • Phân tích thị trường và tiếp thị.
 • Thông báo về các dịch vụ của chúng tôi.
 • Trả lời các thắc mắc từ khách hàng.
 • Xử lý các hành vi vi phạm điều khoản và quy định của chúng tôi.
 • Thông báo về các thay đổi, ngừng, chấm dứt, hủy hợp đồng đối với dịch vụ của chúng tôi.
 • Thông báo về những thay đổi trong các điều khoản và điều kiện của chúng tôi
 • Ngoài những điều trên, thông tin còn được sử dụng để cung cấp, duy trì, bảo vệ và cải thiện các dịch vụ của chúng tôi.

Cung cấp cho bên thứ ba:

Đối với thông tin nhận được từ khách hàng thuộc dữ liệu cá nhân (Điều 2,mục 6 Luật Bảo vệ thông tin cá nhân) nếu không có sự đồng ý trước của khách hàng sẽ không được cung cấp cho các bên thứ ba(bao gồm cả các bên bên ngoài Nhật Bản).
Tuy nhiên, những trường hợp sau đây được loại trừ:

 • Trường hợp việc xử lý dữ liệu cá nhân được ủy thác bởi bên ngoài.
 • Trường hợp Công ty hoặc dịch vụ của chúng tôi bị mua lại.
 • Trường hợp dùng chung với đối tác kinh doanh. (Nếu có mục đích sử dụng chung cụ thể, thông tin chi tiết sẽ được thông báo riêng).
 • Ngoài ra, còn có trường hợp được pháp luật cho phép cung cấp cho bên thứ ba.

Phần mềm phân tích sự truy cập:

Chúng tôi sử dụng Google Analytics để phân tích lượt truy cập của khách hàng. Google Analytics sử dụng cookie để thu thập dữ liệu lưu lượng truy cập một cách ẩn danh và không thể nhận dạng cá nhân. Bạn có thể từ chối cung cấp thông tin này bằng cách tắt cookie. Để biết thêm chi tiết, vui lòng kiểm tra cài đặt trình duyệt của bạn. Để biết thêm thông tin về Google Analytics, vui lòng xem bên dưới.
https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/jp/

Thay đổi đối với chính sách bảo mật:

Chúng tôi sẽ thay đổi nội dung của chính sách bảo mật này khi cần thiết. Trong trường hợp có thay đổi, chúng tôi sẽ phổ biến hoặc thông báo cho bạn về thời gian thực hiện và nội dung của chính sách bảo mật đã thay đổi bằng một phương pháp thích hợp.

Các thắc mắc

Nếu khách hàng muốn công khai thông tin, chỉnh sửa, tạm ngừng sử dụng hoặc xóa thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau: AQURAHOME VIETNAM
5thFl, ICON4 BUilding, 243A La Thanh Str. Dong Da Dist., Hanoi, Viet Nam

Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ xác minh xem yêu cầu có chính chủ hay không bằng phương thức do chúng tôi chỉ định, chẳng hạn như yêu cầu xuất trình bằng lái xe. Ngoài ra, đối với các yêu cầu công khai thông tin, một khoản phí hành chính 1.000 yên sẽ được tính cho mỗi đơn đăng ký bất kể nó có được công khai hay không.

Tên người điều hành doanh nghiệp

Aqura Home Việt Nam
AQURAHOME VIETNAM
Được thiết lập tháng 12 năm 2021